23.12.2018

Aktualizované řady:

doplnění informací a 100 fotografií do tří galerií u řady vozů: BDtax 782

BDtax782, 50 54 93-29 060-3 – depo Česká Třebová, 24.9.2017, foto: Adam Fiurášek

BDtax782, 50 54 93-29 064-5 – Studénka, 18.6.2013, foto: Adam Fiurášek

Rubrika: Železnice

Jedna odpověď v jiném blogu/článku

  1. 跨境电商

    nastoupil.com | nastoupil.com © 2011-2019 Adam Fiurášek ALL RIGHTS RESERVED

Napsat komentář