Železnice V

|__________________________________________________________________________|

 • WEB Waggonbau Bautzen, Německo (Germany)

  Vagónka Studénka, Česko (Czech rep.)

 |Železniční vozy jsou při své výrobě opatřovány, tak jako ostatně každý výrobek, svým výrobním číslem. Ten může mít různé podoby. Většinou je na něm uváděn rok a inventární či pořadové číslo z výroby poplatné továrně v které vůz vznikl. Výrobní čísla se vyrážejí na štítek, který lze najít na každém voze, který se pod barvami ČD prohání na našich tratí, pokud již nedošlo k jeho odcizení nebo jiným způsobem ke ztrátě (rekonstrukce, modernizace při kterých je dáván nový výrobní štítek apod.) Jelikož, jak je obecně známo, se vozový park ČD skládá z převážně rekonstruovaných starších vozidel, lze najít výrobní štítky na kterých je uveden rok pocházející hluboko z minulého století. Např. 1968. Další identifikační výrobní číslo lze najít na podvozcích vozů. Nutno ovšem říci, že zde panuje poněkud menší nepořádek. Původ vozů, jejich uvedení do výroby a následné putovaní v inventářích a katalozích mně dosti interesuje a dá se říci, že pátraní po jednotlivých vozech, jejich výrobě mně přináší určité zadostiučinění a někdy i kapku dobrodružství. V současné době nemalý počet osobních vozů přešel do jiných správ, jako například SŽDC či ČD Cargo, jsou používány jako pracovní vozy či jako nehodové nebo zcela k jiným účelům. Podle štítku lze vypátrat z jaké původní řady osobních vozů pocházely a následně se dají zařadit do nějakého seznamu či katalogu. Spousta výborných informací lze najít na stránkách pana Alana Butscheka, který se problématice osobních vozů věnuje hezkou řádku let. Na jeho stránkách se dá najít nemalý počet různých tabulek a přehledů i výrobních čísel. V současné době (2011) vytvářím jednoduchý seznam výrobních čísel, které jsou rozděleny do třech hlavních kategorií podle výrobců. Naše vozy byly a jsou vyráběny hlavně v Německu, vagónka Bautzen a Görlitz a v České republice (Československo) ve vagónce Studénka. V těchto dvou kategoriích nebo-li sekcích, se nachází velmi jednoduchý seznam výrobních čísel. Je rozdělen chronologicky po letech a následně vzestupně podle samotných výrobních číslech. Seznam prochází tzv. prenatálním obdobím a myslím si, že se na něm bude dále pracovat a že se bude vyvíjet. Jde v něm hlavně o to, aby se vytvořil určitý obraz toho, jak samotná jednotlivá čísla vypadala  a jaké řady u jednotlivých výrobních serií v jednotlivých letech vycházely z výroby. To je důležitý základ k dohledávání ztracených vozidel. Dále je nutné upozornit na skutečnost týkající se různých společností, opraven železničních vozidel a studií, které v probíhajících letech více a více zasahují svými rekonstrukcemi, úpravami a designovými prvky do podob jednotlivých řad vozidel a touto čiností se přidávají k třem hlavním výrobcům. Dá se říci, že tato oblast – železniční osobní vozy ČD – je stále živá, stále se mění a je na ní stále co objevovat.

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář