Původní řady; zaniklé řady; zaniklé rekonstruované „průběžné“ řady

__________________________________________________________________________________

Vozy 1. třídy  •  Vozy 1. a 2. třídy    Vozy 2. třídy s postranní chodbou     Vozy 2. třídy s postranní chodbou a služ. oddílem    Vozy 2. třídy s chodbou uprostřed    Vozy služební    Vozy restaurační či bistro vozy    Vozy patrové    Vozy lůžkové    Vozy lehátkové    Vozy poštovní    Vozy řídící    Vozy přípojné či vložené

__________________________________________________________________________________

Po dlouhém uvážení jsem se rozhodl, že vytvořím pro lepší orientaci přehled původních a zaniklých řad. Neznamená to, že bych se pouštěl do hluboké historie první republiky nebo třeba do 2. světové války. To není (možná zatím :-)) mým cílem. Chci zde uvést pouze řady, které se úzce dotýkají dosud existujících vozů. Zavedl jsem systém rozdělení jednotlivých řad tak, jak je na stránkách k nalezení v sekci Současných druhů a řad vozů. Tedy rozdělení do základních jednotlivých charakteristik – Vozy 1. třídy, vozy 1. a 2. třídy atd. – a následné rozdělení jednotlivých řad dle abecedního pořadí vzestupně.  Pro někoho možná srozumitelný, pro někoho méně, a uvítám jakýkoliv poznatek či radu k hierarchii vláken stránek. Upozorňuji však, že jsem pouze laik co se tvorby stránek týče a pomáhám si jak jen to jde; to znamená že HTML kód je pro mě stále velká neznámá. SYSTÉM  ZOBRAZENÍ ŘAD ZANIKLÝCH ČI PŮVODNÍCH BUDE TEDY NAVLAS STEJNÝ. Pod každou řadou bude zjednodušený přehled fyzicky existujících vozů v řadě vyrobených, ke kterým se můžou přidávat všelijaké informace a hlavně kam se vůz zatoulal. Nejlepší by bylo, kdyby se mohli přidávat fotografie, ale těch je jenom poskromnu, nebo bohužel vůbec žádné. Z jednotlivé řady – jakékoliv – se bude moci hypertextově přeskakovat na nejbližší či logicky navazující stránku a když pánbůh dá tak i možná někam dále. Pod charakteristikou jednotlivé řady lze najít HIERARCHII OZNAČENÍ ŘADY, v té je vidět vývoj písmenného a číselného označení vozů tak, jak v jednotlivých řadách plynul. Žlutě je vyznačena aktuální řada ve které se nacházíte. Některé původní řady přežívají dodnes, respektive vozy, které tuto řadu zastupují či zastupovaly; i když pod jiným písmenným označením. Rekonstrukcemi vznikaly řady, které následnou úpravou či rekonstrukcí již zanikly anebo obsahují již jen pár vozů. Tyto řady jsem nazval „Průběžné“. Je to můj vlastní, soukromý název, který není nikde unifikován či jinak oficiálně uváděn. Jde čistě o lepší orientaci. Typickým zástupcem „Průběžné“ řady vozů 1. třídy je řada Aeel nebo řada Ahee. Ty vznikly v  devadesátých letech rekonstrukcí vozů z řad maďarské výroby Ba a Bai, což byly vozy 2. třídy. Aby toho nebylo málo, v těch devadesátých letech se ty řady již nejmenovaly Ba a Bai, ale B a Bh. Jak je vidět pohyb vozů z důvodů různých úprav či rekonstrukcí, nebo z důvodu přejmenování dle úmluv a smluv, svým způsobem nebere konce. Proto katalog nabývá na velikosti a orientace v tomto systému není jednoduchá. Tato sekce by měla orientaci přece jenom zlepšit.

_____________________________________________________________________________________

=====================================================================================

Kam dále: Seznam druhů a řad vozů nebo  Vozy 1. třídy

=====================================================================================

Napsat komentář