(Bmz ÖBB) Bmz (Bmee234); 51 81 21-70, 50 81 21-70 a 61 81 21-70; rok 2010

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy 2. třídy s postr. chod.  <– zpět Bmz (Bmz234)        Další řada: Bbdgmee 236

|__________________________________________________________________________________

|základní informace                                                                                                                                                      Rekonstrukční skupina: B5

Řada Bmz (Bmz 234), Upravená řada (ex Bmz ÖBB) – V letech 2010/11 obdržely ČD sérii 30 vozů typu UIC-Z, druhé třídy, pro rychlíkové vnitrostátní relace. Jednalo se o I. etapu nákupu ojetých a nepoužívaných vozů od rakouských státních drah ÖBB (původně řada Bmoz/Bmz ÖBB). Řada měla původně dostat označení Bmz 236, poté Bmee 234; 51 54 21-70/50 54 21-70; avšak tato skutečnost nenastala. V roce 2014 došlo k rozhodnutí, že řada ponese označení Bmz 234, 51 54 21-70 a zároveň ve stejném roce přibyly do řady i dva vozy z intervalu 61 81 21-70 (101 a 116) ze zaniklé „předpokládané“ řady Bmee 235 (taktéž součást I. etapy nákupu). V roce 2015 se rozběhla modernizace (a uvedení do provozu) této řady v DPOV Nymburk. Modernizované vozy dostávají nové označení s registrací v ČR, tedy např.: Bmz 234 CZ-ČD 51 54 21-70 519-2  s novým schématem inventárních čísel od 500 vzestupně, bez souvislosti s inventárními čísly předchozími, ale se zachovanou chronologií. Tedy nejnižší původní číslo je nejnižší nové číslo avšak není totožné (zdroj A. Butschek). Tato řada vozů tak v roce 2016 zanikla přeznačením modernizovaných vozů a zrušením těch nemodernizovaných. Vozy z této řady lze najít v řadě Bmz 234. Aktualizace 22.02.2018 (dosazení informací u vozů 509, 518 a 589).

Vyfotografováno 32 vozů (A. Fiurášek, Vít Nastoupil, P. Trnčák, -mh-).

|__________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika 51 81 21-70/50 81 21-70: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou. Vůz obsahuje 11 oddílů (kupé) pro cestující, se šesti sedadly. Počet míst k sezení je tedy 66. Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí s dvojitým zasklením. Vozy mají teplovzdušné topení. Na každém představku je umístěno WC (část vozů pouze s jedním WC). U osmi vozů (595-603) je místo jednoho WC na představku zřízen oddíl, který byl u ÖBB dříve vybaven a používán jako telefonní automat. Později, po demontáži zařízení, jako služební oddíl. U ČD je tento oddíl uzamčen a nepoužíván. Vozy s tímto oddílem nesou označení ve vnitrostátním režimu, tedy 50 81 21-70. Nástupní dveře jsou jednokřídlé, vně předsuvné s manuálním otevíráním pomocí madla a s možností centrálního zavírání dveří soupravy. Povolená rychlost je 160 km/h. Podvozky SGP VS-RIC 75. V letech 2004 – 2008 byly vozy z této původní řady u ÖBB modernizovány v tzv. Upgrading-Programmu z důvodu technického a vybavenostního sjednocení všech řad vozů 2. tř. dálkové dopravy ÖBB, s úpravou podvozků pro rychlost 200 km/h. Takto modernizované vozy se k ČD dostaly v rámci V. etapy nákupu vozů od ÖBB v roce 2017, jako řada Bmz226 ČD. V Upgrading-Programmu nemodernizované vozy figurují jako zde popisovaná řada Bmz234 ČD. Vozy jsou vybaveny CZE – Centrální zásobování energií. Výrobce: SGP Simmering, Rakousko. Rok výroby 1980-82. Počet vyrobených vozů bylo 105 (č. 500-604). Počet dodaných a následně upravených vozů u ČD je 30. Do provozu, po dodání, nepřešlo všech třicet vozů (viz info v galerii).

Charakteristika 61 81 21-70: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou. Vůz obsahuje 11 oddílů (kupé) pro cestující, se šesti sedadly. Počet míst k sezení je tedy 66. Okna jsou pevná, neotevíratelná. Krajní okna na straně chodby na představcích mají otevíratelnou výklopnou horní část. Vozy jsou plně klimatizovány. Na každém představku je umístěno vakuové WC. Oddíly jsou vybaveny vždy 2 zásuvkami 230 V umístěných u stolků. Vozy jsou vybaveny centrálním zásobováním energií a rozhlasovým zařízením Siemens. Nástupní dveře jsou zde jednokřídlé, vně předsuvné s manuálním otevíráním pomocí madla a s možností centrálního zavírání dveří soupravy. Povolená rychlost je technicky 200 km/h. Podvozky SGP VS-RIC 75. Vozy pochází ze stejné výrobní série jako vozy v řadě Bmz226 ČD a jako řada Bmz 6181 21-70 ÖBB prošly postupně modernizací (Upgrading-Programm). U vozů byl vylepšen interiér, dosazena klimatizace, zásuvky 230 V, dosazeno nové vakuové WC a povolená rychlost vozů byla zvýšena ze 160 km/h na 200 km/h. V první fázi Upgrading-Programmu v letech 2001 až 2004 se jednalo o modernizování vozů s ponecháním původní povolené rychlosti 160 km/h a s ponecháním původního označení. V druhé fázi, v letech 2004-2009, bylo součástí modernizace i zvýšení maximální povolené rychlosti 160 km/h na 200 km/h. Většina vozů modernizovaných v první fázy byly znovu modernizovány i v 2. fázy, tedy v letech 2004-2009, a obdržely nové označení 61 81 21-90. Upgrading-Programmem ve 2 fázi však neprošly 2 vozy, které se dostaly také k ČD a jde právě o zde popisované vozy A-ČD 61 81 21-70 101 a 116 v řadě Bmz234. Vozy měly, dle prvotních záměrů, být vedeny jako řada Bmee 235, ale k tomuto nakonec nedošlo. Vozy jsou dlouhodobě odstaveny a nepoužívány v provozu již od dodání od ÖBB. Vozy jsou vybaveny CZE – Centrální zásobování energií. Výrobce: SGP Simmering, Rakousko. Rok výroby 1979-80. Počet vyrobených vozů bylo původně 50 (č. 100-149), (neověřený údaj). Počet dodaných vozů u ČD jsou 2.

|__________________________________________________________________________________

|vozy

51 81 21-70 …………………………………………………….

Počet vozů: 0 (23)

#1 GALERIE vozy:  501-577

#2 GALERIE vozy: 578-591

Čísla vozů: 501, 505, 509, 511, 518, 520, 521, 526, 530, 539, 545, 558, 571, 572, 577, 578, 579, 580, 584, 585, 589, 590, 591

– Vozy registrovány po celou dobu u rakouského dopravce (2011 až do zániku řady) s označením: A-ČD 51 81 21-70. (event. A-ČD 50 81 21-70)
– Původně bylo pro vozy rezervováno označení Bmz 236.
– Do pravidelného provozu zasáhla jen část vozů – viz galerie.
– Původně se řada měla přeznačit na Bmee 234. Některé fotografie jsou z důvodu mé nedočkavosti označeny již pod řadou Bmee 234 ačkoliv skutečnost tomu neodpovídá a vozy jsou prozatím vedeny pod označením Bmz, 51 81 21-70/50 81 21-70. Fyzicky označení od roku 2011 na vozech, které jsou v provozu vypadá takto: A-ČD, 51 81 21-70/50 81 21-70 xxx-x, Bmz.
– V březnu 2013 byl zaznamenán pohyb několika dlouhodobě odstavených vozů ve zvláštním vlaku, který směřoval do firmy Janoza CZ. Vozy šly zřejmě na prohlídku z důvodu plánované rekonstrukce. Později však byly vozy vráceny zpět na ONJ, z důvodu uvalení konkurzu na firmu Janoza CZ. Vozy jsou i nadále odstaveny.
– V roce 2014 došlo k rozhodnutí že vozy nebudou přeznačeny na řadu Bmee 234, ale na řadu Bmz 234, 51 54 21-70. Tato skutečnost prozatím nenastala (jaro, 2014).
– V roce 2014 (léto) se již čtyři vozy č. 520, 530, 539 a 579 objevují po revitalizaci interieru, v korporátním laku provedeným v dílnách Janoza CZ a pod označením A-ČD 51 81 21-70, Bmz 234. Avšak z důvodu nejasné budoucnosti firmy Janoza CZ jsou vozy stále odstaveny a neporovozovány a jsou exekuční firmou obstaveny.
– V roce 2015 se rozběhla modernizace a sprovozňování vozů teto řady v DPOV Nymburk a vozy jsou tam postupně přemísťovány. V rámci modernizace se revitalizuje interiér v souladu s korporátním stylem ČD, jsou dosazeny zásuvky 230 V (4 zásuvky na oddíl), 2 vakuové toalety a korporátní lak Najbrt s býlím pruhem na střeše, 18-ti žilový UIC kabel atp. Jako první takto vyjel vůz původního čísla 51 81 21-70 585-0, který byl podle plánu již nově označen jako Bmz 234 CZ-ČD 51 54 21-70 519-2 v červenci 2015. Následoval ho vůz původního čísla 51 81 21-70 530-6 a nového označení Bmz 234 CZ-ČD 51 54 21-70 508-5 v srpnu 2015. Tímto dochází k přesunu vozů do nové řady Bmz 234, 51 54 21-70.
– Vozy č. 505, 520, 521, 526, 530, 539, 572, 577, 578, 579, 584, 585, 595, 601 přešly v roce 2015 a 2016 do řady Bmz 234.

50 81 21-70 ……………………………………………………..

Počet vozů: 0 (7)

 GALERIE vozy:  595-603

Čísla vozů: 595, 596, 597, 598, 600, 601, 603

– Původně bylo pro vozy rezervováno označení Bmz 236.
– Do pravidelného provozu zasáhla jen část vozů – viz galerie.
– Vozy jsou zatím registrovány u rakouského dopravce (2011 – doposud) s označením: A-ČD 51 81 21-70. (event. A-ČD 50 81 21-70)
– Původně se řada měla přeznačit na Bmee 234. Některé fotografie jsou již z důvodu mé nedočkavosti označeny již pod řadou Bmee 234 ačkoliv skutečnost tomu neodpovídá a vozy jsou prozatím vedeny pod označením Bmz, 51 81 21-70/50 81 21-70. Fyzicky označení od roku 2011 na vozech , které jsou v provozu vyoadá takto: A-ČD, 51 81 21-70/50 81 21-70 xxx-x, Bmz.
– V březnu 2013 byl zaznamenán pohyb několika dlouhodobě odstavených vozů ve zvláštním vlaku, který směřoval do firmy Janoza. Vozy šly zřejmě na prohlídku z důvodu plánované rekonstrukce. Později však byly vozy vráceny zpět na ONJ, z důvodu uvalení konkurzu na firmu Janoza CZ. Vozy jsou i nadále odstaveny.
– V roce 2014 došlo k rozhodnutí že vozy nebudou přeznačeny na řadu Bmee 234, ale na řadu Bmz 234, 51 54 21-70.
– Vůz č. 595 a 601 přešel v roce 2015 do řady Bmz 234.

61 81 21-70 ……………………………………………………..

Počet vozů: 0 (2)

 GALERIE (interval do řady přešel v roce 2014)

Čísla vozů: 101, 116

– Do pravidelného provozu vozy nebyly vůbec nasazeny.
– Vozy měly původně dostat označení Bmee 235.
– Vozy jsou zatím registrovány u rakouského dopravce (2011- doposud) s označením: A-ČD 61 81 21-70.
– Jelikož v době pořízení fotografií platilo brzké přeznačení na řadu Bmee 235 jsou některé fotografie již označeny pod řadou Bmee 235 ačkoliv skutečnost tomu neodpovídá a vozy jsou prozatím vedeny pod označením Bmz 61 81 21-70.
– K předpokládanému přeznačení na řadu Bmee 235, 61 81 21-70 nakonec nedošlo, vozy přešly sem do předpokládané řady (2014) Bmee 234 jako třetí interval. Jelikož tyto dva vozy v prozatimní řadě A-ČD 61 81 21-70 pobývaly celkem dlouhou dobu (2011-14) rozhodl jsem se v rámci tohoto katalogu, celou řadu zrušit a převést do zaniklých. Nově se interval přiřadil do plánované řady Bmee 234/Bmz 234 a vozy se tedy nakonec sešly s 30 ostatními s kterými na počátku odkupu přišly k ČD.

Vozy jsou vedeny v Depech kolejových vozidel: Praha (domovská stanice Praha ONJ)

|__________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie vývoje označení řady:

interval 51 81 21-70/50 81 21-70: |Bmoz/Bmz (ÖBB) 51 81 21-70/50 81 21-70 = |A-ČD (2011) 51 81 21-70/50 81 21-70 = |Bmee 234 (2011-14, předpokládané přeznačení, ke kterému nedošlo) 51 54 21-70 = |Bmz 234 (nové označení 2015) 51 54 21-70

1.Bmoz, 1980:

interval 61 54 20-71:|Bmoz (ÖBB 1979/80) 61 81 21-70 = |Bmz (ÖBB) 61 81 21-70 = |A-ČD (2011) 61 81 21-70 = |Bmee 235 (předpokládané označení ke kterému nedošlo, 2011) 61 54 21-70 =|Bmz 234 (nové označení rok?) 61 54 21-70

1. Bmoz, 1970:Bmz obb vehicle

____________________________________________

Současný stav: A-ČD

R

  R

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE – Udáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdného vozu: 42t ;  Délka skříně: – ; Šířka skříně: – ;  Výška střechy od temene kolejnice – ; Průměr styčné kružnice kola: –Brzda: –Brzdící váha: P 51t, R 68t, (R) 72t ; Délka vozu přes nárazníky: 26400mm ; Osvětlení: zářivkové, nouzové žárovkové; Podvozek: podvozky SGP VS-RIC 75.
|rozvržení sedadel

|__________________________________________________________________________________

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy 2. třídy s postr. chod.  <– zpět Bmz (Bmz234)        Další řada: Bbdgmee 236

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

 

 

 

 

 

Napsat komentář