Vozy 1. třídy

|__________________________________________________________________________________

Vozy první třídy jak název napovídá, patří do skupiny vozů, které nabízejí za patřičný poplatek nebo tarifní částku větší komfort cestování v kterém jsou uplatňovány vyšší standarty a normy, než-li v třídě druhé. První třída může být řazena na všech relacích a takřka na všech vlacích. Samozřejmostí jsou na vlacích kategorie SC, EC, IC, Ex a R. Objevují se ale i na regionálních tratích a vlacích jako jsou vlaky Sp či Os. Vozy jsou buďto samostatné – tažené viz níže uvedené řady, či mohou být zakomponované do ucelených jednotek jako jsou třeba soupravy Cityelefant nebo soupravy Pendolino. Vozy 1. třídy jsou konstrukčně vyvedeny jak vozy s postranní chodbou tak i jako vozy s chodbou uprostřed (velkoprostorové). Ke standartům první třídy patří na vlacích EC, IC, R a Ex, menší počet sedadel než je tomu v třídě druhé a to jak v oddílech tak i ve velkoprostorech. Prostornější chodbička. Lepší hluková izolace. Různé doplňky jako třeba lampičky nad sedadly apod. Na vlacích IC a EC přibývá vakuové WC, zásuvky 230 V nebo Wi-Fi k připojení internetu. Vozy první třídy jsou přednostně odbavovány vlakovým doprovodem a zároveň i dohled vlakového personálu nad průběhem cestování je v rámci možností výrazně častější. U vybraných vlaků kategorie IC, EC je do prvních tříd přidělována nepřetržitá obsluha v podobě Vlakušek, které mají v popisu práce jen pohodlí cestujících a o nic jiného se nestarají. Vozy byly většinou vyráběny v Německu. Prošly řadou úprav a modernizací a v neposlední řadě se objevily i vozy zbrusu nové. Původní řada jako je např. Aa, rok výroby 1967-68, se rozprchla vlivem úprav do různých řad a pod různé kódy (indexy). Řada Amee vyráběná v roce 1987 zcela přešla po úpravě do druhé vozové třídy atd. A některé řady mají naopak původ v řadách druhé třídy, jako např. řada Apee 144 či 141 nebo Aee 147 či následná Aee 140. Více informací lze najít u jednotlivých řad a jednotlivých vozů.

|__________________________________________________________________________________

Řady vozů 1. třídy (provozní): A 149 •  Aee 142   Aee 145  Aee 152   Ampz 143   Ampz 146   Apee 139   Aee 140   Amz 138 

__________________________________________

Původní či zaniklé řady 1. třídy (neprovozní): Aa 1967-78 Am 1983 • Amee 1987   Ahee 1996-97 Apee 148 (2001) • Aeel  1996-97   Aee 1999-2000  Aee 147 1996   Apee 144 Apee 141 A 150 •  A 151

|__________________________________________________________________________

====================================================================================

Kam dále: Pokračovat Vozy 1. a 2. třídy nebo Seznam druhů a řad vozů

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář