Vozy řídící

___________________________________________________________________________________

Řady řídících vozů (provozní): 914 „Regionova“   ABfbrdtn 795 (ex 954)    Bfbdtanx 792 (ex 912)    Bfbrdtn 794 (ex 954)   Bfhpvee 295    Bftn 791 (ex 943)    971 „City Elefant“ Afmpz 890 „Railjet“ ABfhpvee 395

______________________________________________

Zaniklé, původní či rekonstruované (neprovozní):

___________________________________________________________________________________

Na regionálních tratích (nejenom na nich) lze v pravidelných relacích, převážně na osobních a spěšných vlacích, spatřit vagóny, motorové vozy, nebo motorové vozy táhnoucí samostatné vagóny; nebo spojené celky skládající se z motorového vozu, přípojného a řídícího vozu. Hromadně a lidově se nazývají lokálka, krcálek, regionálka, motorák, cucek a kdoví jaký ještě výraz, si lidová slovní tvořivost vymyslela. Tento druh vozidel lze bezpečně poznat dle charakteristického zbarvení v Červeno-krémové či Červeno-žluté kombinaci. I tato kombinace je určena k zániku jelikož dochází k přelakovávání vozů do korporátních barev ČD. Všechny tyto druhy osobních vozů patří do kategorie Vozy řídící a Vozy přípojné či vložené, které se zpravidla zařazují k motorovým vozům (jak motorové tak elektrické trakce). V této kategorii se budeme věnovat vozům ŘÍDÍCÍM.  Stejně tak jako ostatní kategorie železničních osobních vozů, tak i vozy řídící spadají pod přísnou hirearchii; jsou přesně vedené v katalogu osobních vozů, mají přesné označení a z tohoto hlediska se ničím neliší od tzv. „velkých vozů“, kterým se dodnes přezdívá „klasa“ a které mají název Vozy klasické stavby. Celý tento druh se také nevyhnul různým rekonstrukcím, modernizacím a úpravám, takže se tu nachází celá škála jak původních, nebo již dnes zaniklých, tak i současně existujících řad. Hlavní specifikum proč se řídící vozy nazývají tak jak se nazývají je v možnosti ovládat tzv. „na dálku“ vlastní Hnací vozidlo (motorový vůz), který je řazen na opačném konci složené soupravy. Toto spojení umožňuje provozovat vlak takovým způsobem, že v obratových stanicích není potřeba objíždět spoupravu hnacím vozidlem. Z tohoto je vidno, že řídící vůz má také zpravidla i stanoviště pro strojvedoucího, kde se nacházejí všechny potřebné ovládací prvky.  Různé řady řídících vozů byly a jsou určeny k různým motorovým vozům.. To je základní rámec této kategorie a dle tohoto se dají v katalogu zařadit. Znamená to, že v této kategorii najdeme řídící vozy jak čtyřnápravové tak i dvounápravové. Jinými slovy, najdeme zde řídící vozy které jsou určené pro provoz společně s vozy motorovými vozy jak  čtyřnápravovými tak i dvounápravovými. Dále lze v kategorii najít řidící vozy určené pro  elektrické jednotky řady 471 – City Elefant, nebo jednotky Regionova.  Stalo se zvykem, že řídící vozy počaly dostávat při rekonstrukcích i při modernizacích různá ženská i mužská jména, která se i vyvádí na povrchovém laku vozidla. Zpravidla jméno lze najít na čele vozu. Řídící vozy vešly do všeobecné známosti pod čísly, které jasně oddělovaly jednotlivé řady a korespondovaly s čísly lokomotivním. V posledních letech došlo tak jako u všech vozů ČD k přejmenovávání a  k přečíslovávání označení, ale původní číselné označení se mezi lidmi stále běžně používá. Proto jsem u jednotlivých řad v závorce ponechal toto známé označení. Jen pro lepší orientaci. Další informace a specifika  se ukrývají v jednotlivých charakteristikách řad.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

====================================================================================

Kam dále: Vozy přípojné nebo Seznam druhů a řad vozů

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář