Rekonstrukční skupiny

________________________________________________________________________________

Avozy 1. třídy s postranní chodbou Atvozy 1. třídy s chodbou uprostřed AB vozy 1. a 2. třídy  Bvozy 2. třídy s postranní chodbou či kombinované Btvozy 2. třídy s chodbou uprostřed BDvozy 2. třídy s postranní chodbou a služebním oddílem Bovozy patrové Dvozy služební WRvozy restaurační či bistro vozy WLvozy lůžkové Bcvozy lehátkové Fa vozy poštovní Bx – vozy přípojné; vložené Bfvozy řídící.

|_______________________________________________________________________________

Na katalog železničních osobních vozů se dá dívat i z roviny probíhajících rekonstrukcí (které musí být natolik velké aby změnili označení řady) a veškerých úprav či přesunů vozů v jednotlivých řadách. Tato rovina si klade za cíl aspoň trochu zpřehlednit tuto změť prolínajících se řad. Tedy pokud člověk chce najít rychle informace o řadě (vznik, původní označení, vývoj řady, rekonstrukce či úpravy, zánik řady) měl by tento přehled Rekonstrukčních skupin (dále pouze r.sk.)  pomoci. Jeho systém je jednoduchý. Drží se chronologie vývoje. To je základní kritérium. Dále zachovává základní rozdělení kategorií vozů, tedy Vozy 1. třídy; Vozy 1. a 2. třídy atd., jak je známe. Jednotlivé skupiny jsme si dovolili nazvat svým vlastním kódem, který se odráží v písmenném označení řad. Např. skupina první, která obsahuje přehled vozů 1. třídy s postranní chodbou má název A1. Následuje skupina A2 atd. Druhá rekonstrukční skupina v pořadí obsahuje Vozy 1. třídy s chodbou uprostřed, název At1. Celkový přehled skupin se svými názvy je uveden výše nad tímto textem. Počátek v jednotlivé skupině udává původní nejstarší řada nebo prvotní řada po rekonstrukci. Tedy například řada Aa rok výroby 1967 až 68 v Německu udává skupinu A1. Prvotní rekostrukční řadou, která udává počátek r. sk. je např řada Ahee ve skupině At3. Do výše zmíněné sk. A1 budou patřit všechny řady, kterých se tento udáj týká. Tudíž sem také spadá řada Aa rok. výroby 1970 až 71 Německo; dále řada A 150. Jelikož v rozdělení jde hlavně o rekonstrukce najdeme v této (a vjakékoliv jiné pokud již řada prošla nějakou) r. sk. i řadu, která je původem řadou ABa rok výroby 1963 až 74 mimochodem r. sk. AB1, ale právě v řadě ABa došlo u několika vozů (rok asi 1988) k úpravě na Vozy 1. třídy s postranní chodbou a tyto vozy utvořily novou řadu A 150 a tím pádem spadly do r. sk. A1. Tuto skutečnost  v přehledu jednotlivých skupin uvádím a tato skutečnost je právě i nosná a hlavní, která vlastní obsah tvoří. V informacích lze tedy najít kam které vozy odešly či naopak z které skupiny přišly. Dále obsah informací tvoří i režimy RIC a vozy bez tohoto režimu. To jsou všechny tři základní kritéria, o které se v této sekci opírám. V každé hlavičce charakteristiky řady lze najít do které rekonstrukční skupiny či rekonstrukčních skupin řada spadá. Je hypertextová tudíž by jste měli rychle dorazit k požadované informaci. Na prvním místě je uvedena základní skupina, na dalších pak ostatní, pokud z dané skupiny nějaké vozy odešly pryč. Záměrně jsem tento přehled dal mimo hlavní texty charakteristik a přehledů. Každému nemusí tento seznam býti po chuti a tudíž se nikde nebude plést. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že tento přehled snad přinese trochu světla do houště nekonečných řad osobních vozů.

|_________________________________________________________________________________

==================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

==================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář