#5 přehled vozů ZÚ

====================================================================================

Vozy:

====================================================================================

|galerie 4
Základní stránka vozů ZÚ
část 4……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….část 6

|__________________________________________________________________________________

60 54 89-29 047-4………………………………………………………….

Rok výroby: 1976; BDa, 51 54 82-40 316 =BDms (1983) 51 54 82-40/50 54 82-40 316 = BDs (1990) 51 54 82-40/50 54 82-40 316 = 60 54 89-29 007-8 (2008 neověřeno) = 60 54 89-29 047-4 (2008)
Výr.č.: podélník: 1974/099 – PŘEHLED v.č.; Jeden podvozek se nepodařilo zjistit, druhý pochází z vozu Bc 59-41 010 (údaje z roku 2013);
Vůz upraven v ŽOS ATECO Bubny v r.2008 pro projekt Revolution train – speciálně upravený multimediální vlak zaměřený na drogovou prevenci a zdravý životní styl = 2008: 60 54 89-29 007-8 = 60 54 89-29 047-4;

2013:60 54 89-29 047-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013 60 54 89-29 047-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013 60 54 89-29 047-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013, detail 60 54 89-29 047-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013, označení 60 54 89-29 047-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013

|__________________________________________________________________________________

  60 54 89-29 133-2………………………………………………………….

 Rok výroby: 1965-73; původní řada: ex Ba (1965-73) 51 54 20-10/20-40/20-41/20-80 Německo;
Pořadové číslo nezjištěno; Vůz (rok?) přebudován na obytný vůz pracovního vlaku TSS Hradec Králové (2012); foto A. Fiurášek, V. Nastoupil

2012: 60 54 89-29 133-2, TSS Hradec Králové, 12.08.2012 2014: 60 54 89-29 133-2, TSS Hradec Králové, Pardubice hl.n., 11.03.2014

|__________________________________________________________________________________

 60 54 89-29 151-4………………………………………………………….

|Rok výroby: 1966-74; Původně řada Bai, 50 54 21-18 (1966-74), Maďarsko;
Vůz přebudován (rok?) na obytný vůz k pracovnímu vlaku TSS Hradec Králové (2012); původní číslo nezjištěno; foto A. Fiurášek, V. Nastoupil

2012: TSS, 60 54 89-29 151-4, Čes. Třebová, 09 05.20012, označení TSS, 60 54 89-29 151-4, Čes. Třebová, 09 05.20012 2014: 60 54 89-29 151-4, areál TSS Hradec Králové, 28.01.2014

|__________________________________________________________________________________

 60 54 89-29 296-7………………………………………………………….

|Rok výroby: 1973-83; Původně řada Blm, 70 54 24-09 dále Btax 780, 50 54 24-29, Československo, Studénka.
Přebudován (rok?) na obytný vůz k pracovnímu vlaku TSS; původní číslo nezjištěno;

2012: TSS 60 54 89-29 296-7, 09.09.2012, Chomutov

|_____________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

  60 54 99-29 002-7………………………………………………………….

|Rok výroby: ?; Původně řada WLAB, Německo.
Bližší informace o vozu mě prozatím nejsou známé.

|__________________________________________________________________________________

  60 54 99-29 008-4………………………………………………………….

|Rok výroby: 1976; BDa, 51 54 82-40 320 = BDms (1983) 51 54 82-40/50 54 82-40 320 = BDs (1990) 51 54 82-40/50 54 82-40 320 = 2008: 60 54 99-29 008-4
Výr.č.: podélník: 1974/102 – PŘEHLED v.č.;
Vůz upraven v ŽOS ATECO Bubny v r.2008 pro projekt Revolution train – speciálně upravený multimediální vlak zaměřený na drogovou prevenci a zdravý životní styl.

2013: 60 54 99-29 008-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013 60 54 99-29 008-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013, čelo vozu 60 54 99-29 008-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013 60 54 99-29 008-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013, hala 60 54 99-29 008-4, preventivní vlak, Areál Ateco Bubny, 09.05.2013, pohled na vůz

|__________________________________________________________________________________

 60 54 99-29 080-3………………………………………………………….

|Rok výroby: 1957-1962, původ ze série vozů Da, výrobce Bautzen (NDR); Da, r. v. 1957-1962,
Původní číslo nezjištěno; V roce ? vůz přebudován na obytný a zařazen do pracovního vlaku TSS Hradec Králové; foto A. Fiurášek, V. Nastoupil

2012: 60 54 99-29 080-3, Tišnov, 12.04.2012, ex Da 1955 2014:60 54 99-29 080-3, areál TSS Hradec Králové, 28.1.2014

|__________________________________________________________________________________

60 54 99-29 273-4………………………………………………………….

Rok výroby: 1969;  Původně řada Ba, 51 54 20-10 273 (1965-73) Německo = Bm 51 54 20-10 273 (1983) = B, 51 54 20-10 273 (1990) = 60 54 99-29 273-4 (rok?); v roce 2015 doložen pod označením 60 54 89-29 273-6
výr. číslo 1969/031 VEB Bautzen, v roce ? vůz přebudován na obytný a zařazen do pracovního vlaku ŽS Brno, později TSS Hulín (2012); Vůz byl veden také pod označením 63852 SV (od kdy?)

2012: 60 54 99-29 273-4, Ex Ba Německo 1965-73, 16.06.2012, Přerov, pohled na vůz 60 54 99-29 273-4, Ex Ba Německo 1965-73, 16.06.2012, Přerov, pohled na vůz 60 54 99-29 273-4, Ex Ba Německo 1965-73, 16.06.2012, Přerov, pohled na vůz

|__________________________________________________________________________________

 60 54 99-86 003-5………………………………………………………….

Rok výroby: 1990; ex Bymee 50 54 22-44 309 = MV 80 54 33-00 003 (2000) = MV 80 54 99-86 003 = MV 60 54 99-86 003-5
Výr.č.: podélník: 1990/254 – PŘEHLED v.č.;
Vůz přebudován v roce 2000 na měřící vůz pod číslem 80 54 33-00 003; dále přeznačen před rokem 2004 na 80 54 99-86 003; v roce 2012/12 přeznačen na 60 54 99-86 003; foto A. Fiurášek, V. Nastoupil
2004: MV pro železniční svršek 8054 33-00 003-3, Olomouc hl.n. 12.4.04, nově CZ-SŽDC 8054 99-86 003-1, eex Bymee 22-44 309, reko2000 MV pro železniční svršek 8054 33-00 003-3, Olomouc hl.n. 12.4.04, nově CZ-SŽDC 8054 99-86 003-1, ex Bymee 22-44 309, reko2000 2012: MV 80 54 99-86 003-1, Brno Hl.n., 07.04.2012 MV 80 54 99-86 003-1, Brno Hl.n., 21.04.2012 2014: 60 54 99-86 003-5, SŽDC - Měřící vůz pro železniční svršek, Pardubice hl.n., 13.03.2014 60 54 99-86 003-5, SŽDC - Měřící vůz pro železniční svršek, Pardubice hl.n., 13.03.2014, označení 60 54 99-86 003-5, SŽDC - Měřící vůz pro železniční svršek, Pardubice hl.n., 13.03.2014, pohled na vůz 60 54 99-86 003-5, SŽDC - Měřící vůz pro železniční svršek, Pardubice hl.n., 13.03.2014, znak

|_____________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

60 54 99-90 003-9…………………………………………………………

Rok výroby: ?; ex ?
Koncepčně vůz (dle venkovních znaků; vlastní pozorování) vychází z řady WRAB rok. výroby 1978, Německo, avšak nemáme potvrzeno zda-li přebudování vzešlo z již vozu určeného pro cestující dotčené řady anebo jestli byl vyroben rovnou pro účely měřícího vozu.

2013: 60 54 99-90 003-9 VUKV, Kolín, 17.04.2013

|__________________________________________________________________________________

 60 56 00-99 812-2…………………………………………………………

Rok výroby: ?; ex ?; Slovenská republika
Původní řada nezjištěna; může jít o řadu Ba, Aa či ABa německé výroby. Vůz přešel na Slovensko (1993). Nemáme informace zda-li byl v té době již přebudován na vůz pro zvláštní účely či nikoliv. Vůz stojí (2013) v areálu Bratislavského hlavního nádraží.

2013: 60 56 00-99 812-2, Bratislava Hl. st., 20.04.2013

|__________________________________________________________________________________

  60 56 09-90 809-9………………………………………………………….

Rok výroby: ?; ex ?; Slovenská republika
Původní řada nezjištěna; může jít o řadu Ba, Aa či ABa německé výroby. Vůz přešel na Slovensko (1993). Nemáme informace zda-li byl v té době již přebudován na vůz pro zvláštní účely či nikoliv. Vůz stojí (2013) v areálu Bratislavského hlavního nádraží.

2013: 60 56 09-90 809-9, Bratislava Hl.st., 20.04.2013

|__________________________________________________________________________________

  60 56 99-01 016-1………………………………………………………….

Rok výroby: 1965?; ex WLAB rok výr. 1965 Německo?; Slovenská republika
Původní řada nezjištěna; může jít o řadu WLAB německé výroby z roku 1965. Vůz přešel na Slovensko (1993). Nemáme informace zda-li byl v té době již přebudován na vůz pro zvláštní účely či nikoliv. Vůz je zřejmě používán jako vůz salonní či lůžkový pro zvláštní cesty. Vůz zachycen v roce 2012 při příležitosti konání Dne Železnice v Brně.

2012: WLAB, 60 56 99-01 016-7 ZSSK, Brno Hl.n., 29-09-2012

|_____________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

část 4……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….část 6
Základní stránka vozů ZÚ

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

 

 

 

 

 

Napsat komentář