Rekonstrukční skupiny Bt1; Bt2…

Seznam rekonstrukčních skupin <– zpět  Bt                                                                                                                             Další r.sk. BD

____________________________________________________________________________________

Bt1___________________

Dotčené řady: Bai rok 1966 až 74 Maďarsko Bt 277.

Původní řada přešla do řady Bt 277. Část vozů přešla do rekon. skupiny A4 (řady Aeel; Aee 154; Aee 147; Aee 142; Aee 140). Část vozů přešla po rekonstrukci do rekon. skupiny At3 (řady Ahee; Apee 153; Apee 148; Apee 144; Apee 141; Apee 139). Část vozů přešla po rekonstrukci do skupiny Bt7 (řady Bhee; Bpee 247, Bpee 242; Bpee 239; Bpee 237). Část vozů přešla do rekonstrukční skupiny B12 (úprava vozů pro vojenské účely řada Btk 662). Část vozů po rekonstrukci přešla do rekon. skupin: B9 (řady Bee; Bee 272) dále do B11 (řady Beel; Bee 246; Bee 240; Bee 238).

Bt2___________________

Dotčené řady: Bai rok 1969-75 Československo Bt 278

Původní řada přešla do řady Bt 278. Z této skupiny vzešel nemalý počet úprav a rekonstrukcí viz rekon. sk. Bt9 (řady Bdt 252; Bdt 261; Bdt 262; Bt 283; Btee 284; Btee 285; Bdtee 286; Bdtee 287; Bt 288). Jedná se o úprava a rekonstrukce typu: dosazení CZE, rozšírení prostoru pro cestující s kolem, vybudování služebního oddílu). Některé řady již opět prodělaly další rekonstrukce a sjednotily se zpět do vzešlé rekon. řady. Jeden vůz prodělal zásadní rekonstrukci v ŽOS Česká Lípa a přešel na Slovensko, řada Btee rekon. sk. Bt14.

Bt3___________________

Dotčené řady: Btme rok 1987-86 Československo  Bdt 279

Původní řada přešla do řady Bdt 279. Část vozů přešla po rekonstrukci v letech 2008-09 do řady Btee 289. Rekon. skupina Bt10. Dále část vozů přešla po rekonstrukci v letech 2011 až 13 do řady  Bfhpvee 295.  Rekon. skupina Bf-.

Bt4___________________

Dotčené řady: Bte rok 1990-91 Československo  Bdt 280

Původní řada přešla do současné řady Bdt 280.

Bt5___________________

Dotčené řady: Bte rok 1991-92 Československo   Bp 282.

Původní řada přešla do současné řady Bp 282.

Bt6___________________

Dotčené řady: Bymee rok 1989-90 Německo Bdmtee 281.

Původní řada přešla do současné řady Bdmtee 281. Část vozů přešla po rekonstrukcích a úprav do rekon. sk. Bt8 (řady Bdmpee 253; Bdmtee 263; Bdmtee 275; Bdmtee 265; Bdmtee 266).

Bt7___________________

Dotčené řady: Bhee rekonstruovaná řada 1996-97  Bpee 242   Bpee 247 Bpee 239 Bpee 237

Rekonstrukce vozů v letech 1996-97 z původních řad  Ba 1965-70 (rekon. sk. B1) a Bai 1966-74 (rekon. sk. Bt1) dala vzniknout nové řadě Bhee. Ta se přeznačila na řadu Bpee a ta se rozpadla vlivem dalších rekonstrukcí na řady Bpee 247, Bpee 242; Bpee 239; Bpee 237. Řady Bpee 247, 242 a 239 již zanikly a všechny vozy se sešly v řadě Bpee 239.

Bt8___________________

Dotčené řady: Bdmtee 275 Bdmpee 253 Bdmtee 263 Bdmtee 265  Bdmtee 266.

Původní řada Bymee a následující řada Bdtmee 281 (rekon. sk. Bt6) dala vzniknout z důvodu úprav a rekonstrukcí dotčeným řadám. Na počátku šlo jednoduché zřízení služ. oddílu (Bdtmee 275) až po zásadní rekonstrukci interiéru (řady Bdmtee 265 a 266). V řadě Bdmpee 253 šlo v počátku devadesátých let právě o ojedinělý pokus zásadní rekonstrukce. V řadě Bdmtee 263 pak o dílčí úpravy a modernizace. Až řady Bdmtee 265 a 266 přinesly zásadní ucelenou koncepci.

Bt9___________________

Dotčené řady: Bdt 252  Bdt 261  Bdt 262 Bdtee 286 Bdtee 287 Bt 283 Btee 284 Btee 285 Btee 288.

Původní řada Bai (rekon.sk. B2) dala vlnou úprav a rekonstrukcí vzniknout četným řadám. První úpravy daly vozům rozšířený prostor pro cestující s kolem (řady Bdt 252; Bdt 261). U další úpravy šlo o zbudování služ. oddílu pro vlakový doprovod (Bdt 262; Bt 283; Btee 284; Bdtee 286;). Další modernizace dodala CZE (centrální zdroj energie) (řady Btee 284; Btee 285; Bdtee 286; Bdtee 287; Bt 288). Úpravy a modernizace se neděly najednou a v jedné posloupné řadě. Došlo tedy v posledních cca. 12-13 letech ke zdánlivě zmatečnímu přesunu různých vozů do různých řad, v rámci této rekonstrukční skupiny. Některé řady zanikly, některé naopak přivzaly další vozy. Dále z několika

Bt10___________________

Dotčené řady: Btee 289, úprava 2008-09.

Z původní řady Bte (rekon. sk. Bt4) z důvodu úpravy: dosazení CZE, vzniklo několik vozů, které obsadily řadu Btee 289. Dále vozy z této řady po další rekonstrukci přešly do řady Bfhpvee 295.  Rekon. skupina Bf-.

Bt11___________________

Dotčené řady: Bvt 453, rekonstrukce rok 2007.

Z původní řady BDa (rekon.sk BD1) , která již byla v té době přeznačena na BDs 450 (rekon.sk BD1), z důvodů rekonstrukce vznikly dva vozy, které svou výslednou kategorií určení, tedy Vůz 2. třídy s chodbou uprostřed došly do této rekonstrukční skupiny. Jednalo se o zásadní rekonstrukci určenou pro cestující s koly.

Bt12___________________

Dotčené řady: Btk 662 určení vozů pro vojenské účely.

Z původní řady Bai (rekon. sk. B1) přešlo po úpravě několik vozů do správy AČR.

B13___________________

Dotčené řady: Bdmpee 233, rekonstrukce 2013/14.

Z řady Bmee 248 (rekon. sk. B4) přešly všechny vozy po rekonstrukci do řady Bdmpee 233. Nejdříve původní řada Amee (rekon.sk. A3) přešla po modernizaci do rekon. sk. B4. Tam se sešly s již zmíněnými vozy řady Bmee 248 (původně řada Bmee rekon. sk B4); lépe řečeno teprve spojení vozů řad Amee a Bmee dalo vzniknout označení Bmee 248.

B14___________________

Dotčené řady: Btee, rekonstrukce rok 1991.

Jako jediný exemplář z této skupiny vozů vyčnívá rekonstrukce proběhlá v ŽOS Čes. Lípa, v roce 1991, která  z původního vozu Bai (rekon.sk. B2)  přeměnila na vůz (řady Btee) určený pro expresní relace. Po rozdělení Československa v roce 1993 vůz připadl Slovenské straně.

____________________________________________________________________________________

Seznam rekonstrukčních skupin <– zpět  Bt                                                                                                                             Další r.sk. BD

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář